company logo

Hva vil du gjøre?

Time samme dag

Fra 01.01.2022, starter vi en ny timebokmodell. Dette innebærer at man får time samme dag, ved forespørsel før kl 11.00. Ved akutt sykdom etter dette ber vi om at man kontakter per telefon.

Timebestilling gjøres via https://helsenorge.no/ ,  på nett eller via helsenorge sin app, og du slipper dermed ventetid på telefonen for å få hjelp med din problemstilling. .

Time samme dag gis også primært til pasientens fastlege. Det er derfor viktig å merke seg din fastleges praksisdager.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp en dag fastlegen din ikke er tilstede, vil du få tilbud om konsultasjon hos en annen lege ved senteret samme dag. Vi ber da om at det kontaktes per telefon.

Vi vil fortsatt ha noen få forhåndsbestilte timer, men dette går først og fremst til pasienter med kroniske sykdommer og kontroller. Det er legene som setter opp disse.

Timebestillinger hos barnelege Tove Nilsen kan ikke gjøres direkte, men må henvises fra fastlegen

Bilde av legekontoret

Velkommen til Lilleeng Legesenter

Her finner du informasjon om alle våre ansatte ved Legekontoret og du kan gi din tilbakemelding.
Les mer