company logo

Nyheter

Legekontoret

Time samme dag

Fra 01.01.2022, starter vi en ny timebokmodell. Dette innebærer at man får time samme dag, ved forespørsel før kl 11.00. Ved akutt sykdom etter dette ber vi om at man kontakter per telefon.

Timebestilling gjøres via helsenorge.no,  på nett eller via helsenorge sin app, og du slipper dermed ventetid på telefonen for å få hjelp med din problemstilling. .

Time samme dag gis også primært til pasientens fastlege. Det er derfor viktig å merke seg din fastleges praksisdager.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp en dag fastlegen din ikke er tilstede, vil du få tilbud om konsultasjon hos en annen lege ved senteret samme dag. Vi ber da om at det kontaktes per telefon.

Vi vil fortsatt ha noen få forhåndsbestilte timer, men dette går først og fremst til pasienter med kroniske sykdommer og kontroller. Det er legene som setter opp disse.

Målet med den nye løsningen, og bestilling via helsenorge, er å fjerne ventetid på time, redusere ventetid på venteværelset og øke tilgjengeligheten.

Systemet er blitt svært godt mottatt av flere legesentre i Norge- å vi håper og tror at dette vil fungere godt hos oss.