company logo

Tilgjengelighet

Parkering

 • Minimum en HC-parkeringsplass
 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang
 • HC-parkering er skiltet med P og piktogram, på asfalt og stolpe

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
 • Synlig dør i forhold til veggfarge
 • Dør med drakraft under 3 kg. Manuell dørpumpe vil gi drakraft over 3 kg
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Resepsjon

 • Lukket rom for henvendelser
 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.

Innvendige dører

 • Ingen terskler. Avfaset terskel dersom det er lydkrav til dør
 • Fri passasjebredde 86 cm